Bedrijven in Limburg

Voor sommigen lijkt het misschien alsof het bedrijfsleven in Limburg doodbloedt. Anderen vinden dat dat in heel Nederland zo is. Wat wél bekend is, is dat er in de Randstad meer bedrijven gevestigd zijn dan in Limburg. Toch is het Limburgse bedrijfsleven in opkomst. Dit is alleen al te zien aan het enorme aantal nieuwe bedrijfsvermeldingen in de online bedrijvengids Limburg van Bedrijfstelefoongids. Tijd om eens te bekijken hoe bedrijven in Limburgv er nu daadwerkelijk voor staan.

Lichte groei bij Limburgse bedrijven

Bedrijven en vooral de economie in Limburg vertoonden een lichte groei in 2014. Limburg is namelijk niet zo'n ongunstige plek om te werken als velen denken. Doordat de economie in onze buurlanden België en Duitsland sterker groeide, konden bedrijven in Limburg hiervan profiteren. Er is veel industriële bedrijvigheid, veel elektrotechnische bedrijven en er zijn veel machinebouwers. Daarnaast is er een goede bezetting van de logistieke sector, met name in het noorden van de provincie. Deze groei is eindelijk tot stand gekomen, na een krimp van twee jaar. Het gaat dus de goede kant op met de Limburgse economie.

Samenwerking tussen bedrijven in Limburg en onderwijs

De logistieke en technische sector zijn in Limburg de gebieden,waarin de meeste kans is op een baan. Er wordt de laatste jaren dan ook geprobeerd dit te promoten, door bijvoorbeeld informatiebijeenkomsten te organiseren en het onderwijs hierop af te stemmen. Mbo-opleidingen worden bijvoorbeeld zo ingericht, dat de leerlingen daadwerkelijk leren over wat ze binnen een bedrijf moeten kunnen. Door samen te werken met Limburgse bedrijven, is de overgang van onderwijs naar het bedrijfsleven minder groot. De studenten leren alles over de apparatuur die er wordt gebruikt en kunnen direct aan de slag.

Onderwijs in Limburg

Naast bedrijven die zich in Limburg vestigen, zijn er ook diverse opleidingen te vinden. Mbo'ers, hbo'ers en universitaire studenten kunnen hier terecht. Door passend onderwijs aan te bieden (passend bij de bedrijven in Limburg) probeert de provincie de studenten aan zich te binden. Nu is komt het vaak voor dat afgestudeerden ergens ande

Lees meer...

Grote Limburgse bedrijven

Hoewel vaak wordt aangenomen dat alle grote bedrijven zich in de Randstad bevinden, heeft ook Limburg een aantal grote bedrijven die het noemen waard zijn. Doordat Limburg aan België en Duitsland grenst, profiteren bedrijven vaak van internationale handel. Vanuit Limburg vindt veel transport plaats naar de rest van Nederland en Europa. Het

Lees meer...